Legal Documents

 • Posted on 03/04/2015 | No comment

  Luật sư Nha Trang:   Từ ngày 01/03, Nghị định 05/2015/ NĐ- CP hướng dẫn Bộ Luật Lao động 2012 có hiệu lực. Theo đó, thời gian làm việc để tính trợ cấp thôi việc và trợ cấp mất việc được quy định rõ như sau: Thời gian làm việc để tính trợ cấp thôi…

  Read more
 • Posted on 03/04/2015 | No comment

    Ngày 29/1/2015, Bộ tài chính Ban hành Thông tư 09/2015/TTBTC hướng dẫn giao dịch tài chính của doanh nghiệp theo quy định tại điều 6 Nghị định 222/2013/NĐ-CP ngày 31/12/2013 của chính phủ về thanh toán bằng tiền mặt. Theo đó: Thứ nhất: Các doanh nghiệp không sử dụng tiền mặt (tiền giấy, tiền…

  Read more
 • Posted on 03/04/2015 | No comment

  Từ ngày 10 tháng 4 năm 2015, có 6 bản chính giấy tờ, văn bản dưới đây không được làm cơ sở để cấp bản sao: Bản chính bị tẩy xóa, sửa chữa, thêm, bớt nội dung không hợp lệ; Bản chính bị hư hỏng, cũ nát, không xác định được nội dung; Bản chính…

  Read more
 • Posted on 03/04/2015 | No comment

  "Lựa chọn nhà đầu tư" là quá trình đấu thầu hoặc chỉ định thầu để xác định nhà đầu tư đáp ứng yêu cầu nêu trong hồ sơ mời thầu hoặc hồ sơ yêu cầu về năng lực, kinh nghiệm và có đề xuất về mặt kỹ thuật, về mặt tài chính là khả thi…

  Read more
 • Posted on 03/04/2015 | No comment

  Để tạo tiền đề cho một doanh nghiệp phát triển bền vững, hầu hết các doanh nghiệp đặc biệt quan tâm đến yếu tố đào tạo nhân lực. Những người đứng đầu doanh nghiệp hết sức mong muốn người lao động sẽ không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp. Họ…

  Read more
 • Posted on 20/03/2015 | No comment

  Ngày 12/2/ 2015 Chính phủ đã ban hành Nghị định 12/2015/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế. Trong đó. thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế thu nhập…

  Read more
 • Posted on 20/03/2015 | No comment

  Trước đây, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam để đầu tư kinh doanh chỉ tiến hành thủ tục xin cấp giấy chứng nhận đầu tư. Tuy nhiên, sự ra đời của Luật doanh nghiệp và luật đầu tư năm 2014 đã tạo ra bước căn bản mới về mặt thủ…

  Read more
 • Page 2 of 212
LUẬT SƯ NHA TRANG