Cách tính trợ cấp thôi việc và mất việc

 • huong-dan-moi-ve-tien-luong-tro-cap-thoi-viec-mat-viec-lam

  Luật sư Nha Trang:

   

  Từ ngày 01/03, Nghị định 05/2015/ NĐ- CP hướng dẫn Bộ Luật Lao động 2012 có hiệu lực.

  Theo đó, thời gian làm việc để tính trợ cấp thôi việc và trợ cấp mất việc được quy định rõ như sau:

  Thời gian làm việc để tính trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm là tổng thời gian NLĐ đã làm việc thực tế cho người sử dụng lao động (NSDLĐ) trừ đi thời gian NLĐ đã tham gia bảo hiểm thất nghiệp và thời gian làm việc đã được NSDLĐ chi trả trợ cấp thôi việc, cụ thể:

   

  – Thời gian làm việc thực tế bao gồm: thời gian NLĐ đã làm việc; thử việc, học nghề, tập nghề; được cử đi học; nghỉ hưởng chế độ; nghỉ hàng tuần, nghỉ việc hưởng nguyên lương; nghỉ để hoạt động công đoàn; phải ngừng việc, nghỉ việc không do lỗi của NLĐ;

  Ngoài ra thời gian nghỉ vì bị tạm đình chỉ công việc và thời gian bị tạm giữ, tạm giam nhưng được trở lại làm việc do được cơ quan nhà nước có thẩm quyền kết luận không phạm tội cũng được tính là thời gian làm việc.

  – Thời gian tham gia bảo hiểm thất nghiệp bao gồm: Thời gian NSDLĐ đã đóng bảo hiểm thất nghiệp và thời gian NSDLĐ đã chi trả cùng lúc với kỳ trả lương một khoản tiền tương đương với mức đóng bảo hiểm thất nghiệp.

  – Thời gian làm việc để tính trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm được tính theo năm, trường hợp có tháng lẻ thì từ đủ 01 tháng đến dưới 06 tháng được tính bằng 1/2 năm; từ đủ 06 tháng trở lên được tính bằng 01 năm làm việc.

LUẬT SƯ NHA TRANG