HƯỞNG BẢO HIỂM XÃ HỘI MỘT LẦN CÓ SỰ THAY ĐỔI VỀ ĐIỀU KIỆN

 • VĂN PHÒNG LUẬT SƯ TẠI NHA TRANG: Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 có hiệu lực từ 01/01/2016, theo đó quy định hưởng BHXH một lần sẽ có thay đổi về đối tượng cũng như mức hưởng.

  Các trường hợp sau Người lao động (NLĐ) sẽ không còn được hưởng BHXH một lần theo như luật BHXH 2006:

  – NLĐ sau một năm nghỉ việc nếu không tiếp tục đóng BHXH và mà chưa đủ 20 năm đóng BHXH;

  – NLĐ bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên và chưa đủ 20 năm đóng BHXH.Tuy nhiên, người đang bị mắc một trong những bệnh nguy hiểm đến tính mạng theo quy định sẽ được hưởng BHXH một lần.Ngoài ra, mức hưởng BHXH một lần cũng sẽ có thay đổi, mỗi năm đóng BHXH được tính như sau:

  + 1,5 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH cho những năm đóng trước năm 2014;

  + 02 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH cho những năm đóng từ năm 2014 trở đi;- Nếu thời gian đóng chưa đủ một năm thì mức hưởng bằng số tiền đã đóng, tối đa bằng 02 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH.

  Dowload luật bảo hiểm xã hội 2014  tại đây

LUẬT SƯ NHA TRANG