LỰA CHỌN NHÀ ĐẨU TƯ CẦN LƯU Ý GÌ?

 • lua chon nha dau tu

  “Lựa chọn nhà đầu tư” là quá trình đấu thầu hoặc chỉ định thầu để xác định nhà đầu tư đáp ứng yêu cầu nêu trong hồ sơ mời thầu hoặc hồ sơ yêu cầu về năng lực, kinh nghiệm và có đề xuất về mặt kỹ thuật, về mặt tài chính là khả thi và hiệu quả nhất để thực hiện đầu tư dự án có sử dụng đất.

  Từ ngày 05/05/ 2015, việc lựa chọn nhà đầu tư cần phải lưu ý một số quy định tại Nghị định 30/2015/NĐ-CP hướng dẫn một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư. Văn phòng luật sư Vũ Như Hảo và cộng sự tổng hợp một số điểm về “hình thức lựa chọn nhà đầu tư”:

  – Đối với lựa chọn nhà đầu tư dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư phải áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi quốc tế trừ các trường hợp sau:

  + Áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước.

  + Chỉ định nhà đầu tư thực hiện dự án theo quy định tại khoản 4 điều 22 Luật Đấu thầu 2013.

  – Trường hợp áp dụng đầu thầu trong nước bao gồm:

  + Lĩnh vực đầu tư mà pháp luật Việt Nam hoặc điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên có quy định hạn chế nhà đầu tư nước ngoài tham gia.

  + Nhà đầu tư nước ngoài không tham dự sơ tuyển quốc tế hoặc không trúng sơ tuyển quốc tế.

  + Dự án đầu tư PPP nhóm C theo quy định pháp luật về đầu tư công.

  + Dự án đầu tư có sử dụng đất mà sơ bộ tổng chi phí thực hiện dự án dưới 120 tỷ đồng.

  Ngoài ra, việc lựa chọn nhà đầu tư phải đảm bảo tính công khai, minh bạch nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc thực hiện sự án hiệu quả, chất lượng cao mang lại nguồn doanh thu lớn.

  Dowload toàn văn Nghị định TẠI ĐÂY

   

   

LUẬT SƯ NHA TRANG