Trường hợp nào bản chính giấy tờ, văn bản không được cấp bản sao

 • cong chung ban dich 1

  Từ ngày 10 tháng 4 năm 2015, có 6 bản chính giấy tờ, văn bản dưới đây không được làm cơ sở để cấp bản sao:

  1. Bản chính bị tẩy xóa, sửa chữa, thêm, bớt nội dung không hợp lệ;
  2. Bản chính bị hư hỏng, cũ nát, không xác định được nội dung;
  3. Bản chính đóng dấu mật của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền hoặc không đóng dấu mật nhưng ghi rõ không được sao chụp;
  4. Bản chính có nội dung trái pháp luật, đạo đức xã hội; tuyên truyền, kích động chiến tranh, chống chế độ xã hội chủ nghĩa Việt Nam; xuyên tạc lịch sử của dân tộc Việt Nam; xúc phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín của cá nhân, tổ chức; vi phạm quyền công dân.
  5. Bản chính do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp, công chứng hoặc chứng nhận chưa được hợp pháp hóa lãnh sự theo quy định tại Khoản 1 Điều 20 của Nghị định Nghị định 23/2015/NĐ-CP.
  6. Giấy tờ, văn bản do cá nhân tự lập nhưng không có xác nhận và đóng dấu của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền.

  Những nội dung trên được thể hiện tại Nghị định 23/2015/NĐ-CP ngày 16/2/2015 của chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch.

  Dowload toàn văn Nghị định Nghị định 23/2015/NĐ-CP TẠI ĐÂY

LUẬT SƯ NHA TRANG