Author Archives: vunhuhao

PROCEDURES FOR ESTABLISHING ENTERPRISES WITH FOREIGN INVESTORS

With the current growth rate, Vietnam has become an increasingly attractive country to attract foreign investment in the country. To work together or implement an investment project with a foreign company, the establishment of a new business is the option … Continue reading

Posted in News | Leave a comment

INVESTING IN VIETNAM COMPANY – HOW MANY PERCENT OF STOCKS FOREIGN INVESTORS CAN HOLD?

Currently, the number of foreigners investing in Vietnamese enterprises is increasing. One of the things that foreign investors are most interested in when carrying out procedures to invest in Vietnamese enterprises is how many percent of stock they can hold … Continue reading

Posted in News | Leave a comment

PROCESS FOR REGISTERING BUSINESS LICENSE IN INTERNATIONAL TRAVEL (OUTBOUND) AND DOMESTIC TRAVEL (INBOUND)

International travel business (outbound) and domestic travel (inbound) are conditional business lines under Vietnamese law. Vu Nhu Hao Law Firm & Associates provides services to apply for international travel and domestic travel licenses quickly and smoothly with reasonable costs. We … Continue reading

Posted in News | Leave a comment

INVESTMENT INCENTIVES FOR FOREIGN INVESTMENT PROJECTS IN VIETNAM

In the strongly changes of world economy like today, in order to implement commitments when Vietnam joins the World Trade Organization WTO, free trade agreements, Vietnam has constantly changed to attract foreign investment. One of the measures to attract investment … Continue reading

Posted in News | Leave a comment

LAWYER VU NHU HAO, MASTER IN LAW – HEAD OF LAW OFFICE

In Nha Trang (Head office): 16 Mac Dinh Chi Str – Nha Trang city – Khanh Hoa Province. In HCMC: No 7 Nguyen Van Troi, Ward No 12, Phu Nhuan District, Ho Chi Minh City. In Hanoi D32 Duong Dinh … Continue reading

Posted in About Us | Leave a comment

​ LAWYER ASSISTANT – NGUYEN THI PHUONG

In Nha Trang (Head Office): 16 Mac Dinh Chi Str – Nha Trang city – Khanh Hoa Province. In HCMC: No 7 Nguyen Van Troi, Ward No 12, Phu Nhuan District, Ho Chi Minh City. Phone Number: 058 – 3513988. … Continue reading

Posted in About Us | Leave a comment

MỘT SỐ ĐIỂM MỚI VỀ LUẬT THUÊ TNDN VÀ THUẾ TNCN

Ngày 12/2/ 2015 Chính phủ đã ban hành Nghị định 12/2015/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các … Continue reading

Posted in Legal Documents | Tagged | Leave a comment

ĐƠN GIẢN THỦ TỤC THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI

Trước đây, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam để đầu tư kinh doanh chỉ tiến hành thủ tục xin cấp giấy chứng nhận đầu tư. Tuy nhiên, sự ra đời của Luật doanh nghiệp và … Continue reading

Posted in Legal Documents | Tagged | Leave a comment

Quyền nuôi con khi chung sống như vợ chồng với Việt kiều

Câu hỏi: Chào luật sư. Tôi chung sống như vợ chồng với 1 người đàn ông Việt kiều Canada tại Việt Nam từ năm 2012 đến nay có 1 con chung 1 tuổi. Anh đăng kí tạm trú tại địa … Continue reading

Posted in FQAS | Tagged | Leave a comment

Năm 2015 chế độ thai sản có gì mới?

” Chế độ thai sản là quyền lợi mà người lao động nữ mang thai, sinh con hoặc nhận con nuôi dưới 4 tháng tuổi được hưởng khi tham gia bảo hiểm xã hội từ đủ sáu tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi. Chế độ thai sản được thực hiện từ khi bạn mang thai cho đến tháng thứ 4 sau khi sinh “ Continue reading

Posted in News | Tagged | Leave a comment