Author Archives: vunhuhao

MỘT SỐ ĐIỂM MỚI VỀ LUẬT THUÊ TNDN VÀ THUẾ TNCN

Ngày 12/2/ 2015 Chính phủ đã ban hành Nghị định 12/2015/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các … Continue reading

Posted in Legal Documents | Tagged | Leave a comment

ĐƠN GIẢN THỦ TỤC THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI

Trước đây, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam để đầu tư kinh doanh chỉ tiến hành thủ tục xin cấp giấy chứng nhận đầu tư. Tuy nhiên, sự ra đời của Luật doanh nghiệp và … Continue reading

Posted in Legal Documents | Tagged | Leave a comment

Quyền nuôi con khi chung sống như vợ chồng với Việt kiều

Câu hỏi: Chào luật sư. Tôi chung sống như vợ chồng với 1 người đàn ông Việt kiều Canada tại Việt Nam từ năm 2012 đến nay có 1 con chung 1 tuổi. Anh đăng kí tạm trú tại địa … Continue reading

Posted in FQAS | Tagged | Leave a comment

Năm 2015 chế độ thai sản có gì mới?

” Chế độ thai sản là quyền lợi mà người lao động nữ mang thai, sinh con hoặc nhận con nuôi dưới 4 tháng tuổi được hưởng khi tham gia bảo hiểm xã hội từ đủ sáu tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi. Chế độ thai sản được thực hiện từ khi bạn mang thai cho đến tháng thứ 4 sau khi sinh “ Continue reading

Posted in News | Tagged | Leave a comment

Doanh nghiệp nước ngoài có cần thực hiện thủ tục đăng ký kinh doanh không?

” Trước đây, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam để đầu tư kinh doanh chỉ tiến hành thủ tục xin cấp giấy chứng nhận đầu tư. Tuy nhiên, sự ra đời của Luật doanh nghiệp và luật đầu tư năm 2014 đã tạo ra bước căn bản mới về mặt thủ tục đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Sự đổi mới đó được thể hiện cụ thể như sau: “ Continue reading

Posted in News | Tagged | Leave a comment

Những điều bạn quan tâm khi tham gia vào thị trường bất động sản

” Bất động sản là một thị trường hết sức sôi động và có nhiều yếu tố hết sức khó lường. Đầu tư- Kinh doanh bất động sản mang lại lợi nhuận không it cho các doanh nhân và cá nhân khi tham gia vào thị trường này. Tuy nhiên thị trường bất động sản cũng hàm chứa không ít rủi ro. “ Continue reading

Posted in News | Tagged | Leave a comment

Giảm bớt nỗi lo vì cấp lý lịch tư pháp chậm trễ

” Luật sư Nha Trang: Một phần mềm mang tính giải pháp – “kiềng ba chân” vừa được trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia phối hợp với Bộ Công an áp dụng. Với sự ra đời của phần mềm thời gian tra cứu án tích từ 15-20 ngày xuống còn 1-2 ngày. Trước đây, thủ tục xác minh để cấp lý lịch tư pháp lòng vòng nên chậm.” Continue reading

Posted in News | Tagged | Leave a comment

Private lawyer for individuals and enterprises

In developed countries, the use of private lawyers to protect personal rights and interests and avoid legal risks in both civil and business fields is common. On the contrary, this is a new concept in Vietnam. However, with the rapid … Continue reading

Posted in Services | Tagged , | Leave a comment

Participation in proceedings and legal representation, litigation, and defense in court

This is an important work of lawyer. We protect your rights at court, arbitration center and state agencies.  We always try our best to protect client’s interest. In criminal litigations, whether we are specified or asked, we implement with a … Continue reading

Posted in Services | Tagged | Leave a comment

LAND LAW ADVICE

Land use rights and ownership housing is the major asset for individuals as well as organizations. Laws of the Land of Vietnam has a lot of unique and complex. Lawyer Vu Nhu Hao Master thesis in law in the land … Continue reading

Posted in Services | Tagged , | Leave a comment