Tag Archives: Doanh nghiệp nước ngoài có cần thực hiện thủ tục đăng ký kinh doanh không?

Doanh nghiệp nước ngoài có cần thực hiện thủ tục đăng ký kinh doanh không?

” Trước đây, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam để đầu tư kinh doanh chỉ tiến hành thủ tục xin cấp giấy chứng nhận đầu tư. Tuy nhiên, sự ra đời của Luật doanh nghiệp và luật đầu tư năm 2014 đã tạo ra bước căn bản mới về mặt thủ tục đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Sự đổi mới đó được thể hiện cụ thể như sau: “ Continue reading

Posted in News | Tagged | Leave a comment