Tag Archives: Năm 2015 chế độ thai sản có gì mới?

Năm 2015 chế độ thai sản có gì mới?

” Chế độ thai sản là quyền lợi mà người lao động nữ mang thai, sinh con hoặc nhận con nuôi dưới 4 tháng tuổi được hưởng khi tham gia bảo hiểm xã hội từ đủ sáu tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi. Chế độ thai sản được thực hiện từ khi bạn mang thai cho đến tháng thứ 4 sau khi sinh “ Continue reading

Posted in News | Tagged | Leave a comment