Tag Archives: Luật đất đai

MỘT SỐ ĐIỂM MỚI VỀ LUẬT THUÊ TNDN VÀ THUẾ TNCN

Ngày 12/2/ 2015 Chính phủ đã ban hành Nghị định 12/2015/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các … Continue reading

Posted in Legal Documents | Tagged | Leave a comment